Ceník služeb

V případě spolupráce s novým klientem sepíšeme smlouvu o vedení "Daňové evidence", v které jsou přesně vymezeny vzájemné vztahy.

Naše ceny sjednáváme podle konkrétních poskytovaných služeb a množství zaúčtovaných dokladů.

Po vzájemné dohodě stanovíme cenu, která u DE pří malém množství zaúčtovaných dokladů začíná na částce 500,-Kč za měsíc.

Podle zájmu klientů pomůžeme začínajícím podnikatelům při zakládání nové firmy dodáme účetní program (případně demo) a zaškolíme pří účtování na počítači klienta.